rabadžija – značenje

 

rabadžija (turski arabaci) – nadničar koji prevozi robu i drugi teret zaprežnim kolima, kiridžija.