rabota – značenje

 

rabota (ruski работа):

1) istorijski: obaveza bezemljaša da radi na imanju zemljoposednika, odnosno kmeta na imanju feudalca; kuluk, argatovanje;

2) rad, posao (obično fizički); trud;

3) sumnjiva aktivnost protiv opšteg dobra ili protiv nekoga.

 

rabotati (ruski работать) – obavljati neki posao, naporno, teško raditi; kulučiti, argatovati.