rabota – značenje


rabota (ruski работа):
1) istorijski: obaveza bezemljaša da radi na imanju zemljoposednika, odnosno kmeta na imanju feudalca; kuluk, argatovanje;
2) rad, posao (obično fizički); trud;
3) sumnjiva aktivnost protiv opšteg dobra ili protiv nekoga.