rabota – značenje

 

rabota (ruski работа):

1) istorijski: obaveza bezemljaša da radi na imanju zemljoposednika, odnosno kmeta na imanju feudalca; kuluk, argatovanje;

2) sumnjiva aktivnost protiv opšteg dobra ili protiv nekoga.