raskol – značenje


raskol (ruski раскол):
1) razdor, rascep;
2) crkveno: cepanje hrišćanske crkve u XI veku (1054. godine) na istočnu (pravoslavnu) i zapadnu (rimokatoličku);
3) crkveno: u Rusiji, otpadništvo od pravoslavne crkve, sektaštvo.