raskol – značenje

 

raskol (ruski раскол):
1) razdor, rascep;
2) crkveno: cepanje hrišćanske crkve u XI veku (1054. godine) na istočnu (pravoslavnu) i zapadnu (rimokatoličku);
3) crkveno: u Rusiji, otpadništvo od pravoslavne crkve, sektaštvo.

 

raskolnik (ruski раскольник):
1) crkveno: pristalica bilo kakvog pokreta u Ruskoj pravoslavnoj crkvi koji je težio neuvažavanju službenog stava ove crkve;
2) crkveno: onaj koji je pripadao ruskoj verskoj sekti staroveraca ili staroobrednika, sektaš, starovernik;
3) figurativno: otpadnik, sektaš, šizmatik (obično u politici).