refrakcija – značenje

 

refrakcija (srednjovekovni latinski refractio):

1) u fizici: prelamanje svetlosti pri prelasku iz gušće u ređu sredinu i obrnuto;

2) u fizici: prelamanje elektromagnetnog ili akustičkog talasa na površini koja razdvaja dve materije različite gustine.