refrakcija – značenje


refrakcija (srednjovekovni latinski refractio):
1) u fizici: prelamanje svetlosti pri prelasku iz gušće u ređu sredinu i obrnuto;
2) u fizici: prelamanje elektromagnetnog ili akustičkog talasa na površini koja razdvaja dve materije različite gustine.