remiks – značenje

 

remiks (engleski remix) – u muzici: nova, izmenjena verzija neke muzičke kompozicije.

 

remiksovati – u muzici: ponovno snimiti, snimati novu, izmenjenu verziju neke muzičke kompozicije.