remiks – značenje


remiks (engleski remix) – u muzici: nova, izmenjena verzija neke muzičke kompozicije.