remitirati – značenje

 

remitirati (nemački remittieren od latinskog remittere):
1) u trgovini: (po)slati natrag, vratiti, vraćati neprodatu robu (novine, knjige i sl.);
2) u ekonomiji: snizi(va)ti cenu neke robe, odobriti, odobravati popust kupcu ili korisniku usluga.