renome – značenje

 

renome (francuski renommée) – reputacija, dobar glas, slava, ugled.

 

renomiran, -a, -o – koji ima renome, koji je na dobrom glasu, istaknut, slavan, ugledan.

 

renomiranost – osobina, svojstvo onoga koji je renomiran, onoga što je renomirano.