resor – značenje


resor (francuski ressort):
1) područje delovanja, obim, okvir, granica nečije nadležnosti, delokrug;
2) ogranak, deo državnog aparata (ministarstvo, uprava i sl.).