rezimirati – značenje


rezimirati (francuski résumer) – u najkraćim crtama, ukratko, sažeto izložiti, izlagati, sažeti, sažimati sadržaj usmenog izlaganja ili sadržaj članka, studije, knjige i sl.