rezus – značenje


rezus (novolatinski rhesus) – u zoologiji: indijski majmun uzanog nosa, Macaca rhesus, koji je naziv dobio prema imenu tračkog kralja Rezusa.