rezus – značenje

 

rezus (novolatinski rhesus od grčkog Rhêsos) – u zoologiji: indijski majmun uzanog nosa, Macaca rhesus, koji je naziv dobio prema imenu tračkog kralja Rezusa.