sačma – značenje


sačma (turski saçma):
1) sitna olovna zrna u obliku kuglica, služe za punjenje lovačkih pušaka, sačmarki;
2) vrsta posebno pripremljene hrane za stoku (sojina sačma, suncokretova sačma);
3) u etnologiji: ukrasne rese na peškirima, košuljama, stolnjacima i sl.