sačma – značenje

 

sačma (turski saçma):

1) sitna olovna zrna u obliku kuglica, služe za punjenje lovačkih pušaka, sačmarki;

2) vrsta posebno pripremljene hrane za stoku (sojina sačma, suncokretova sačma);

3) u etnologiji: ukrasne rese na peškirima, košuljama, stolnjacima i sl.