salamura – značenje


salamura (venecijanski salamora) – jako slana voda s različitim začinima u kojoj se drži divljač ili meso pre sušenja, raso, pac.