salamura – značenje


salamura (venecijanski salamora) – u kulinarstvu: jako slana voda s različitim začinima u kojoj se drži divljač ili meso pre sušenja, raso, pac.