Samarićanin – značenje

 

Samarićanin = Samaritanac (latinski Samaritanus):

1) istorijski: stanovnik pokrajine Samarije u centralnom delu stare Palestine;

2) (samarićanin) pripadnik jevrejske religiozne sekte čiji članovi priznaju samo prvih pet knjiga Starog zaveta;

3) (samarićanin) milostiv, milosrdan, nesebičan čovek, spreman da pomogne drugima (Jevanđelje po Luki, 10:30–37).

 

samarićanstvo = samaritanstvo:

1) saosećanje s onim koji pati; delo podstaknuto tim osećanjem, pomaganje u nevolji iz milosrđa;

2) u religiji: verovanje i propovedanje samarićana.