šansa – značenje


šansa (francuski chance) – povoljna, dobra prilika, dobar izgled na uspeh, mogućan povoljan slučaj, verovatnoća uspeha.