šansa – značenje

 

šansa (francuski chance) – dobra prilika, mogućan povoljan slučaj, verovatnoća uspeha.