šarada – značenje


šarada (francuski charade) – vrsta zagonetke u kojoj se tražena reč sastavlja od delova koji su i sami reči (npr. „skrivati” + „draž” = kriti + čar = kritičar).