šarm – značenje

 

šarm (francuski charme) – nečija osobina da je dopadljiv, privlačan, ljupkost, draž, dopadljivost, privlačnost.

 

šarmantan – koji ima šarma, dopadljiv, privlačan, simpatičan, mio, dražestan, zavodljiv.

 

šarmirati – očara(va)ti, osvojiti, osvajati, pridobi(ja)ti (nekoga) svojim ponašanjem, postupcima.