sekstant – značenje

 

sekstant (novolatinski sextans):

1) u geometriji: šestina kruga;

2) u astronomiji: instrument za merenje uglova, visine i rastojanja zvezda, pri čemu se određuju geografska širina i dužina, najčešće se upotrebljava za utvrđivanje položaja broda.