sekstant – značenje


sekstant (novolatinski sextans):
1) u geometriji: šestina kruga;
2) instrument za astronomska i navigacijska merenja; instrument za merenje uglova, visine i rastojanja zvezda, pri čemu se određuju geografska širina i dužina, najčešće se upotrebljava za utvrđivanje položaja broda.