senzibilan – značenje

 

senzibilan (latinski sensibilis, prema sensus – čulo) – osetljiv, osećajan, čuvstven, prijemčiv za utiske, nežan.

 

senzibilitet (latinski sensibilitas):

1) svojstvo, stanje onoga koji je senzibilan, osetljivost, osećajnost;

2) način osećanja i doživljavanja karakterističan za neku sredinu ili epohu, naročito u umetnosti (moderni senzibilitet).