serpentina – značenje

 

serpentina (nemački Serpentine od kasnolatinskog serpentinus):
1) oštra krivina na gorskom putu, okuka, zavoj na stazi; vijugav put;
2) papirnata zmijolika traka koja se baca među učesnike na zabavama;
3) u sportu: figura u konjičkom sportu koja se izvodi jahanjem u zavojitoj liniji.