serpentina – značenje

 

serpentina (nemački Serpentine od kasnolatinskog serpentinus):

1) oštra krivina na gorskom putu, okuka, zavoj na stazi; vijugav put;

2) papirnata zmijolika traka koja se baca među učesnike na zabavama;

3) u sportu: figura u konjičkom sportu koja se izvodi jahanjem u zavojitoj liniji.