sevap – značenje

 

sevap (turski sevap od arapskog täwāb):

1) dobro delo, plemenit postupak, bogougodan čin;

2) nagrada od Boga za učinjeno dobro delo.