sevap – značenje

 

sevap (turski sevap od arapskog täwāb):
1) dobro delo, plemenit postupak, bogougodan čin;
2) nagrada od Boga za učinjeno dobro delo.