simulator – značenje


simulator (latinski simulator) – u tehnici: model nekog realnog sistema, uređaj koji simulira, imitira rad nekog postrojenja ili njegovog dela (u laboratoriji veštački stvara uslove koji postoje u stvarnosti).