škart – značenje


škart (italijanski scarto):
1) loša, neupotrebljiva roba, nekvalitetan ili neupotrebljiv proizvod koji se obično odbacuje;
2) figurativno: osoba koja se pri izboru odbaci kao nesposobna, nepogodna za neki posao, osoba koja nije ni za šta;
3) (u atributskoj službi) koji se odbacuje kao neupotrebljiv, loš (škart farmerke).