škart – značenje

 

škart (italijanski scarto) – ono što je oštećeno, neupotrebljivo, za odbacivanje.

 

škartirati (italijanski scartare):

1) odbaciti, odbacivati ono što je nepodesno, odstraniti pokvareno i neupotrebljivo;

2) figurativno: isključiti, ukloniti (koga).