sufiks – značenje


sufiks (latinski suffixus) – u lingvistici: vrsta afiksa, tvorbeni element koji se dodaje na osnovu i kojim reč dobija novo značenje.