sukcesivan – značenje


sukcesivan, -vna, -vno (novolatinski successivus) – koji se odvija, koji dolazi, sledi neposredno jedan za drugim, uzastopan, neprekinut.