sukcesivan – značenje

 

sukcesivan, -vna, -vno (novolatinski successivus, prema latinskom succedere – nizati se) – koji se odvija, koji dolazi, sledi neposredno jedan za drugim, uzastopan, neprekinut.

 

sukcesivnost – osobina ili stanje onoga što je sukcesivno, nizanje, uzastopnost, sled.