tahograf – značenje


tahograf (grčki táchos ’brzina’ i gráphein ’pisati’) – u tehnici: aparat koji beleži brzinu kretanja vozila tokom određenog vremena, radi naknadne kontrole.