talpa – značenje

 

talpa (turski talpa) – pokrajinski: jaka, debela daska; brvno.

 

talpara – pokrajinski: kuća od dasaka, daščara, brvnara.