talpa – značenje


talpa (turski talpa) – pokrajinski: jaka, debela, neobrađena daska; brvno.