tanatocenoza – značenje


tanatocenoza (grčki thánatos ’smrt’ i kóinōsis ’zajednica’) – skup ostataka fosilnih i sadašnjih organizama na jednom lokalitetu, na osnovu kojeg se mogu rekonstruisati nekadašnje ekološke prilike.