tapija – značenje


tapija (turski tapu) – overen dokument o vlasničkom pravu na nekretnine (imati/nemati tapiju na nešto – imati/nemati posebnih, privilegovanih prava na nešto).