teleportacija – značenje


teleportacija (engleski teleportation) – hipotetičko prenošenje materije s jednog mesta na drugo pretvaranjem u energiju a zatim ponovo u materiju.