tendenciozan – značenje

 

tendenciozan (novolatinski tendentiosus):

1) koji ima posebnu, naročitu, često prikrivenu nameru; zlonameran;

2) upravljen, usmeren ka određenom cilju.

 

tendencioznost – osobina, stanje onoga koji je tendenciozan; usmerenost prema nekom cilju.