tirada – značenje

 

tirada (francuski tirade od italijanskog tirata):

1) dugačak niz izgovorenih reči ili rečenica koje na različite načine variraju istu osnovnu misao;

2) gomilanje reči, isprazno govorenje, govorancija.