titl – značenje

 

titl (nemački Titel) – tekst prevoda stranih filmova, televizijskih serija, dokumentarnih emisija i sl. koji se prikazuje obično u dva reda pri dnu ekrana.

 

titlovati – ispis(iv)ati tekst prevoda sa stranog jezika na kopiju filma, televizijske serije, dokumentarne emisije i sl.