toga – značenje

 

toga (latinski toga, prema tegere – pokriti) – istorijski: bela gornja haljina koju su nosili punoletni građani starog Rima.