toga – značenje


toga (latinski toga) – istorijski: bela gornja haljina koju su nosili punoletni građani starog Rima.