trajektorija – značenje


trajektorija (novolatinski traiectoria):
1) u matematici: kriva linija koju neka tačka opisuje u prostoru ili ravni tokom kretanja;
2) u fizici: putanja nekog tela u prostoru, npr. putanja topovskog ili puščanog zrna od otvora cevi do udara o prepreku;
3) u astronomiji: putanja nebeskog tela u svemiru.