transplantirati – značenje


transplantirati (latinski transplantare) – obaviti, obavljati transplantaciju, presaditi, presađivati tkivo, organ ili biljku.