treš – značenje


treš (engleski trash):
1) umetničko (književno, filmsko itd.) delo vrlo lošeg kvaliteta; šund, kič;
2) namerna orijentacija ka jeftinoj, komercijalnoj umetnosti; često i kao nepromenljivi pridev (treš estetika, treš filmovi).