turbina – značenje


turbina (francuski turbine) – u tehnici: energetska mašina kojom se kinetička energija nekog strujanja pretvara u mehanički rad preko rotora s lopaticama (vodena turbina, parna turbina).