urea – značenje


urea (novolatinski urea) – u hemiji: organsko jedinjenje, nalazi se u mokraći i drugim telesnim tečnostima, upotrebljava se kao veštačko đubrivo i za proizvodnju sintetičkih smola.