urgentan – značenje

 

urgentan, -tna, -tno (latinski urgens) – koji ne trpi odlaganje, hitan, neodložan.

 

urgencija (novolatinski urgentia) – upozoravanje na hitan slučaj, požurivanje, opominjanje.