urgentan – značenje


urgentan, -tna, -tno (latinski urgens) – koji ne trpi odlaganje, hitan, neodložan.