uzurpacija – značenje


uzurpacija (latinski usurpatio) – protivpravno i samovoljno prisvajanje, otimanje, prigrabljivanje (nekog prava, vlasti, prestola i sl.).