vagabund – značenje


vagabund (latinski vagabundus) – pejorativno: skitnica, lutalica, beskućnik; protuva, probisvet, vucibatina.