validacija – značenje


validacija (novolatinski validatio) – u pravu: postupak kojim se vrši potvrđivanje, overavanje nekog akta ili priznavanje usaglašenosti dokumenta s važećim zakonom; potvrda, overa.