varirati – značenje

 

varirati (latinski variare):

1) javljati se u različitim oblicima, biti promenljiv, nepostojan;

2) menjati oblik nečemu, unositi izmene u nešto;

3) delimično odstupati od nečega;

4) u muzici: razvijati temu bez promene osnovnog motiva.