varirati – značenje


varirati nesvrš. (latinski variare):
1) javljati se u različitim oblicima, biti promenljiv, nepostojan;
2) menjati oblik nečemu, unositi izmene u nešto;
3) delimično odstupati od nečega;
4) u muzici: razvijati temu bez promene osnovnog motiva.