vergl – značenje

 

vergl (austrijski nemački Werkel) – mehanička muzička sprava u obliku sandučića koja se pokreće okretanjem ručice i proizvodi mali broj melodija.

 

verglati:
1) svirati vergl;
2) figurativno: brzo, dosadno i dugo govoriti, blebetati, brbljati.