vergl – značenje


vergl (austrijski nemački Werkel) – mehanička muzička sprava u obliku sandučića koja se pokreće okretanjem ručice i proizvodi mali broj melodija.