vezir – značenje


vezir (turski vezir) – istorijski: titula visokog državnog činovnika u Osmanskom carstvu: ministar, guverner pokrajine ili upravnik vilajeta.