vikont – značenje


vikont (francuski vicomte) – plemićka titula u rangu između barona i grofa (u Francuskoj i Engleskoj).