viola – značenje


viola (italijanski viola, francuski viole) – gudački muzički instrument s četiri žice, po veličini i tonskom registru između violine i violončela.