vivarijum – značenje


vivarijum i vivarij (latinski vivarium) – prostor omeđen mrežom ili staklom za držanje i uzgajanje sitnijih životinja (vodozemaca, gmizavaca, insekata i dr.) u uslovima sličnim njihovom prirodnom staništu, mali zoološki vrt.