žiroskop – značenje


žiroskop (francuski gyroscope) – uređaj s točkom koji, obrćući se, zadržava svoju osu rotacije bez obzira na položaj kućišta; upotrebljava se u pomorskim i vazduhoplovnim instrumentima za navigaciju.