žovijalan – značenje


žovijalan, -lna, -lno (francuski jovial) – veseo, razdragan, srdačan, vesele naravi, dobro raspoložen; otvoren, pristupačan.