žovijalan – značenje

 

žovijalan, -lna, -lno (francuski jovial) – veseo, razdragan, srdačan, vesele naravi, dobro raspoložen; otvoren, pristupačan (naziv usled verovanja u blagotvoran uticaj planete Jupitera).

 

žovijalnost – veselost, razdraganost, srdačnost.