žovijalan – značenje


žovijalan, -lna, -lno (francuski jovial) – dobro raspoložen, veseo, razdragan, srdačan; otvoren, pristupačan.